Klinika Psychoterapii Rodzin i Par Znaczenie

Klinika Psychoterapii Rodzin i Par Znaczenie jest dzieckiem kryzysu i chęci współpracy. Kryzys instytucji, w której poznaliśmy się w gronie psychoterapeutów zmotywował nas do budowania innej przestrzeni dla naszej wspólnej pracy. Klinika jest miejscem naszej pracy, ale też wzrostu zawodowego, tu możemy motywować siebie nawzajem, poznawać w różnicach i z szacunkiem do nich uczyć się od siebie nawzajem. Na drodze szukania bardziej całościowego podejścia do pomocy rodzinie, połączyliśmy siły z Fundacją „Znaczenie”, która pomaga i wspiera rodziny u podstaw od 10 lat. Działalność wychowawczą, asystowanie i wspieranie rodzin, Klinika uzupełnia o psychoterapię, tworząc z Fundacją komplementarną całość. Wspólną naszą wizją jest szukanie porozumienia przez odkrywanie znaczenia rozmowy i bliskich relacji, przez uwzględnianie różnorodności znaczeń i nadawanie nowych. Misją Kliniki jest pomaganie rodzinom i parom w duchu troski, szacunku dla różnic, wzajemnego słuchania i współpracy. Te same wartości które pozwoliły nam zaistnieć jako zespołowi, chcemy realizować poprzez pracę z rodzinami. Nasza zespołowa różnorodność pomaga nam wspomagać różne sfery funkcjonowania rodziny i doceniać wyjątkowość każdej osoby w rodzinie.


Inicjatywa powyższa nigdy nie powstałaby gdyby nie prowadzenie i wsparcie naszych mentorów.
Ze szczególną wdzięcznością myślimy o ludziach którzy przyczynili się do naszej działalności poprzez przykład i inspirację:
Józefa Cisek
dr Mariusz Furgał
Katarzyna Przybylska
Wanda Szaszkiewicz

PSYCHOTERAPIA ONLINE

Uprzejmie informujemy, że świadczymy również usługi psychoterapii online, dla osób mieszkających na terenie całego kraju, jak i poza granicami Polski.


Zapraszamy do kontaktu:


579 718 792
klinika.znaczenie@gmail.com
Zasady bezpieczeństwa

Ze względu na restrykcje związane z pandemią dokładamy wszelkich starań, aby spotkania bezpośrednie były bezpieczne oraz dostosowane do aktualnych wytycznych.
W związku z tym wprowadziliśmy następujące zasady w funkcjonowaniu kliniki:
W przestrzeni wspólnej (poczekalnia):
Prosimy o noszenie maseczek, odkażanie rąk, przestrzeganie zalecenia dotyczącego dystansu co najmniej 1,5m od rozmówcy.
Prosimy o punktualność, wyjątek stanowi pierwsza wizyta, która odbywa się według ustaleń przekazanych przez rejestrację.
W poczekalni mogą przebywać tylko pacjenci.
Psychoterapia oraz konsultacje psychoterapeutyczne:
W zależności od decyzji terapeuty i pacjenta, terapia oraz konsultacja odbywa się w gabinecie lub on-line.
W wypadku choroby lub kwarantanny pacjenta lub terapeuty, spotkania mogą odbywać się wyłącznie on-line.
Środki ostrożności, które zapewniamy:
Powierzchnie dotykowe, takie jak stoły, klamki, włączniki światła są przez nas regularnie dezynfekowane.
Gabinety są regularnie wietrzone.
W gabinecie dostępne są chusteczki jednorazowe oraz pojemnik z płynem dezynfekcyjnym