O psychoterapii

Psychoterapia w pewnym sensie jest przygodą życia. Podczas tego procesu możesz w bezpiecznych warunkach w obecności psychoterapeuty odkrywać coraz głębiej: kim jesteś, czego pragniesz, jak odczuwasz i przetwarzasz rzeczywistość oraz w jaki sposób budujesz relacje z ludźmi, którzy Cię otaczają. Gdy coraz więcej widzisz, pełniej odczuwasz i lepiej rozumiesz siebie, Twoje życie się zmienia. W toku tego procesu życie nie staje się łatwiejsze, jednak uczysz się w sobie i w innych kochać to, czego wcześniej chciałeś się pozbyć, możesz także coraz bardziej być sobą i pozwalać innym by byli, jacy są. W Klinice Psychoterapii Rodzin i Par "Znaczenie" proponujemy różne rodzaje psychoterapii w zależności od problemu i potrzeb.


Psychoterapia rodzinna

W każdej rodzinie chwile radości i szczęścia przeplatają się z czasem smutku i mierzenia się z problemami. Rodzina nieustannie się zmienia, od momentu pojawienia się pierwszego dziecka, przez jego rozwój, dojrzewanie aż do samodzielnego życia, obok tego procesu toczą się zmiany dotyczące pracy rodziców, miejsca zamieszkania, opieki nad dziadkami. Czasem zdarzają się dodatkowo różne trudne sytuacje, którym trzeba stawić czoło. Każda zmiana może stać się impulsem do rozwoju lub kryzysem prowadzącym do rozpadu rodziny. Psychoterapia rodzinna pozwala przyglądnąć się temu, co dzieje się w rodzinie. Pomaga zobaczyć z jakich wzorców rodzina czerpie i co powtarza, co służyć może temu, by bardziej świadomie budować wspólną przyszłość. Ten rodzaj psychoterapii angażuje wszystkich członków rodziny i skupiony jest na wzajemnych interakcjach. Może służyć poprawie komunikacji, wzajemnego zrozumienia i zmianie dotychczasowych sposobów reagowania w sytuacjach problemowych. Psychoterapia rodzinna wymaga wysiłku, czasu i zaangażowania od każdego członka rodziny, za to odpłaca się pełniejszym uczestnictwem we wspólnym życiu i szacunkiem dla różnic w rodzinie. Szczegółowe cele ustalane są podczas spotkań konsultacyjnych poprzedzających psychoterapię. Sesje psychoterapii rodzinnej odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 80 minut. Podczas spotkania obecni są zwykle wszyscy zamieszkujący razem członkowie rodziny oraz jeden lub dwóch terapeutów.

Psychoterapia małżeństw i par

W szczęśliwej, bliskiej relacji dwóch osób każda z nich czuje się ważna, wyjątkowa, rozumiana, kochana. Małżonkowie (partnerzy) obdarzają się wzajemnie zaufaniem, troszczą się i dbają o siebie i o łączącą ich relację. Gdy zaczyna brakować jednego z tych elementów i jedna z osób czuje się niekochana, nieważna, pomijana, niezrozumiana lub oszukana związek jest zagrożony. W relacji pojawia się wzajemna wrogość i oskarżenia. Nad przeżyciem szczęścia i bliskości zaczyna dominować złość, smutek i żal. Psychoterapia małżeństw i par skierowana jest do osób, które przeżywają trudności w swojej relacji i chcą ją zbudować lub odbudować w taki sposób, by potrzeby obu stron były szanowane i zaspokajane, by obie osoby dzięki byciu razem mogły wzrastać. Jest to praca dająca możliwość poznania wzorców i przekonań, interakcji specyficznych dla danego związku oraz przerwania powtarzających się destrukcyjnych zachowań w parze. Praca małżeńska często wymaga cierpliwego wracania do problematycznych sytuacji, jednak odpłaca się pełniejszym zrozumieniem, bliskością i uważnością na siebie nawzajem.
Spotkania odbywają się zwykle co dwa tygodnie o stałej porze i trwają 80 minut. Psychoterapia małżeństw i par może być prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów (koterapia). Praca w koterapii pomaga zachować równowagę między męskim i kobiecym sposobem przeżywania świata. Psychoterapia z dwoma terapeutami jest szczególnie polecana przy dużym poziomie złości i konfliktu w parze.

Psychoterapia indywidualna

W psychoterapii indywidualnej bazą do zaistnienia zmiany jest relacja z terapeutą. Spotkanie w przestrzeni zaufania i poczucia bezpieczeństwa służy temu, aby można było otwarcie i szczerze przyglądać się sobie. Im więcej prawdy o sobie w tym procesie odkryjesz i przeżyjesz, tym pełniej i bardziej świadomie będziesz kształtować swoje życie. Lepiej zrozumiesz co się dzieje w Twoich emocjonalnych przeżyciach, czemu służą tabuny myśli kotłujących się w Twojej głowie, co przeszkadza Ci nawiązywać bliskie relacje lub osiągać cele, albo po prostu dobrze czuć się ze sobą. Zazwyczaj poznanie to wymaga powrotu do przeszłości i zrozumienia tego co Cię ukształtowało, ale najważniejsze jest świadome kształtowanie tego co teraz i co przed Tobą. Tak samo jak całe życie trwało utrwalanie się destrukcyjnych schematów w których funkcjonujesz, tak i zmiana nie odbywa się z dnia na dzień – psychoterapia wymaga czasu, zwykle wielu miesięcy lub lat pracy, której efekty odpłacają się pełniejszym życiem. Do psychoterapii indywidualnej zgłaszają się osoby z najróżniejszymi problemami osobistymi i rodzinnymi – zgodnie z zasadą, że zmianę warto zacząć od siebie samego. Wspólnie, zwykle na początku procesu, ustalane są cele i metody pracy – mogą one oczywiście ulegać zmianom w jej trakcie. Spotkania z terapeutą odbywają się raz lub kilka razy w tygodniu, w zależności od potrzeb i trwają 50 minut.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Okres dorastania sam w sobie jest trudnym momentem w rozwoju człowieka. Konieczność oscylowania pomiędzy rówieśnikami a rodzicami, kompetentnego radzenia sobie w szkole i odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” w warunkach burzy hormonalno - emocjonalnej rodzi wiele kryzysów i trudności. Jedną z ważniejszych kwestii w terapii z młodzieżą staje się zatem nawiązanie relacji i udzielenie wsparcia pomagającego przejść przez ten specyficzny okres. Gdy natomiast pojawiają się takie trudności jak objawy depresji, lęku, uzależnienie, zaburzenia odżywiania czy nie przystosowawcze zachowania, jest to wyraźny znak, że potrzebna jest pomoc. Ze względu na złożoność tego okresu w rozwoju, do terapii często włączani są inni członkowie rodziny - rodzice lub rodzeństwo. Dorastanie nastolatka jest wyzwaniem dla wszystkich członków rodziny – samo w sobie rodzi ono napięcia i konflikty. Trudno czasem oddzielić to, co jest naturalne na tym etapie rozwoju od przejawów głębszych problemów i trudności. Bywa też tak, że zachowanie nastolatka jest dzwonkiem alarmowym informującym o innych problemach rodzinnych. Inwestycja w zmianę na tym etapie życia zwraca się szczególnie wdzięcznie – efekty terapii procentują w dalszym, dorosłym życiu. Rodzice zawsze zapraszani są na pierwsze spotkanie z terapeutą, wówczas zostają ustalony dalsze formy spotkań. Spotkania z nastolatkiem odbywają się podobnie jak psychoterapia indywidualna – raz w tygodniu o stałej porze, trwają 50 minut.

Psychoterapia uzależnień

W terapii uzależnień podjęcie decyzji o rezygnacji z alkoholu, narkotyków, hazardu czy innych nałogowych czynności (seks, zakupy, internet) wymaga zbudowania gotowości i motywacji. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że na początku pojawiają się obawy i wątpliwości – warto o nich rozmawiać i im się przyglądać, po to żeby podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Podjęta decyzja to jednak dopiero początek drogi – w dalszej jej części uczysz się tego, jak utrzymywać trwałą abstynencję i wspólnie z terapeutą rozważasz, co warto zmienić w wolnym życiu. Okazuje się często, że uzależnienie jest przysłowiowym wierzchołkiem góry lodowej, a pod nim czają się inne problemy, którymi trzeba się zająć. Ponadto, sam w sobie okres uzależnienia prowadzi do wielu przykrych konsekwencji, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste dla osoby uzależnionej, a którymi trzeba się zająć. Jednymi z bardziej dotkliwych są straty w relacjach rodzinnych. Bywa, że rodzina, mimo iż cieszy się ze zmiany osoby uzależnionej, ma trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji – aby relacje rodzinne mogły przetrwać w satysfakcjonującym kształcie, pomocna jest terapia indywidualna osób żyjących z osobą uzależnioną, lub terapia pary, jako metoda wspomagania zdrowienia osoby uzależnionej. Często terapia uzależnień jest wstępem do pogłębionej psychoterapii, ale tak nie musi być – to pacjent wspólnie z terapeutą decydują, do jakiego efektu zmierza terapia. Wysiłek włożony w zmianę odpłaca się poczuciem wolności i kierowania swoim życiem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 minut, zaczynają się po kilku wstępnych sesjach fazy konsultacyjno - diagnostycznej.